سنگين ,ايزوتوپ ,داراي ,توليد ,معمولي ,هيدروژن ,تأسيسات توليد ,درجه خلوص ,سنگين داراي ,هسته ايزوتوپ ,هيدروژن داراي

در پایان به این تیتر پاسخ داده می شود.

آب سنگین چگونه تولید می شود و موارد مصرف آن در چه بخش هایی است

 

آب سنگين چيست؟
آب سنگين، آبي است كه هيدروژنهاي آن دوتريوم يا ايزوتوپ سنگين هيدروژن است. اين آب در مقايسه با آبمعمولي نقطه جوش و نقطه انجماد بالاتري دارد و ويسكوزيته يا چسبندگي آنبيشتر است. هيدروژن داراي 2 ايزوتوپ پايدار H و D و يك ايزوتوپ ناپايدار وراديواكتيو T يا تريتيوم است. هسته ايزوتوپ معمولي هيدروژن داراي يكپروتون و هسته ايزوتوپ سنگين داراي يك پروتون و يك نوترون است. اين نوتروناضافي، هم سبب كاهش جذب نوترون توسط دوتريوم در آب سنگين مي شود و هم افزايشجرم آن را به همراه دارد. جرم ملكولي آب معمولي 18 و آب سنگين 20 است. درنتيجه يك ليتر آب سنگين داراي جرمي بيشتر از يك ليتر آب سبك است.

 آب سنگين چگونه توليد مي شود؟
محققان براي اولين بار به طريق الكتروليز (برقکافت) به آب سنگين خالص دست يافتند. چون نقطه جوش آب سنگين بالاتر از آب معمولي است، براي توليد آن، از روشتبخير و تقطير هم استفاده مي شود. در تأسيسات توليد آب سنگين در اراك، طيمراحلي پيچيده از آب معمولي، آب سنگين به دست مي آيد كه درجه خلوص آن 99/8درصد است. تفاوتجرم آب سنگين و آب سبك قابل ملاحظه است و تفاوت در نقاط جوش اين 2 نوع آب،امكان جداسازي آب سنگين و خالص سازي آن را تسهيل مي كند. از ميان هر 6400تا 7000 ملكول آب معمولي، يك ملكول آب سنگين وجود دارد كه براي دستيابي بهآن از طرق فيزيكي و شيميايي درجه خلوص آن را بالا مي برند ، تأسيسات توليد آب سنگينتاكنون فقط در 8 كشور وجود داشته است كه ما نهمين كشور هستيم.

کاربرد آب سنگین:

برای دیدن بقیه لطفا به ادامه مطلب بروید

منبع اصلی مطلب : اخبار گوناگون
برچسب ها : سنگين ,ايزوتوپ ,داراي ,توليد ,معمولي ,هيدروژن ,تأسيسات توليد ,درجه خلوص ,سنگين داراي ,هسته ايزوتوپ ,هيدروژن داراي
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : خرید آب سنگین ایران توسط آمریکا برای چیست؟